تو نمیگی دلتنگترم می کنی؟

دوباره چند روزی است تا می خوابم، خوابش را می بینم.

نمی فهمم چرا اینقدر به خوابم می آید دل نگرانش شده ام

اما روبراه هم که نباشد به من هیچ نمی گوید

دلم می خواهد بروم بهش بگویم:

- آخه عزیز من؛ تو نمیگی هی میای به خوابم، دلتنگ تر میشم؟

یاد نگاه پر لبخندش که می افتم مثل یک مرهم، حالم خوب می شود.

 

خدایا درد کلافه ام کرده است طوری که حالت تهوع گرفتم. 

 

خدای من  خودت خوب می دونی که

خیلی دلگیرم.. خیلی. و این دورم می کند از جایی که نباید باشم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
حورا

جمله آخر [نگران]