ترانۀ عشق همیشگی

♫♫♫♫♫♫

لالالالالالالا ، گل پونه..بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم..لبریز از حس جنونه

لالالالالا ، گل لاله..زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی

این دل.. داره همش می ناله

گریه شده کاره منو ، غصه شده همدم من

قطرۀ اشک تو چشام..شده شریک غم من

خونه بدون تو شده..مثل یه زندون سوت و کور

♫♫♫♫♫♫

من موندمو هق هق واسه..خاطره های جور واجور

بیا که با اومدنت تموم میشه دردای من

بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من

لالالالالا ، گل پونه..بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم..لبریز از حسه جنونه

لالالالالا ، گل لاله..زندگی بی تو واسم محاله

♫♫♫♫♫♫

بیا از اون وقتی که رفتی..این دل داره همش می ناله

بدون که تو هق هق من..جز غم دوری حرفی نیست

بدون دلیل گریه هام..جز بی تو بودن چیزی نیست

برای من که عاشقم..عشق همیشگی تویی

اون که کنارش دل خوشم..فقط تویی ، تویی ، تویی

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهرا

خواهرم این آهنگو دوست داشت.. ولی من ازش بدم میومد چون وقتی ناراحت بود این آهنگو میذاشت

زهرا

آنلاین شدنم همزمان با تو اتفاقیه[لبخند] دلم به دلت راه داره دیگه[نیشخند]