یادم که میافته دلم غنج میره

تهِ دلم آنقدر برای او خوشحالم

که در خلوتِ تنهایی ام ناخودگاه لبخند روی لبم می نشیند. خیلی آرام.

 

پُر از دلتنگی های زیبا شده ام. حس غریبی دارم. خدایا خیلی دوستت دارم و.. او را.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید