به کدوم امید

وقتی با وجود خستگی و درد با امید

می نشینم و سفره پهن می کنم 

و کسی غیر از خودم نیست که سر سفرهء غذا بنشیند؛

سخت، احساس ناامیدی می کنم.. بعد در خودم فرو می ریزم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
حورا

[ناراحت] من هم حال دلم بد است اين روزها... اميدورام الان خوب باشي [گل]