اما این من نیستم

امروز با شوخی ها و دیوانه بازی هایی که کردم همسر و پسرم را خیلی خنداندم.

پسرم آنقدر از خنده ریسه می رفت که دست روی دلش می گذاشت.

خدا را سپاسگزارم که همسرم و پسرم از من راضی اند و در کنارم خوشبخت اند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
حورا

اميدوارم شما هم در كنار آنها خوشبخت بوده و باشي و خواهي بود! [گل]