تو بگو...

امشب 
 
همین حوالی 

زلزله ای رخ داد

حـالا همـه حـالـَم را می پـُرسند !!!

بـی خـبـر از اینـکـه "مــــــــن"

بـه این لـرزیـدن هـا

سال هـاسـت کـه عـادت کـرده ام ...

بـه لـرزشـ های شدیدِ شانه هایــــم

و تـَـرَک های عمــیــق قلبــــــــــم

اما
 
هنـوز " خـــوبَـــم" !!!
 
" سر از این معجزه در نمی آورم..! تو بگو ماجرا از چه قرار است..؟! "
 
/ 0 نظر / 4 بازدید