صبر و قرارم..

روی تختم نشستم و جعبۀ سنگین را جلویم گذاشتم

کاغذها و یادداشت ها را به ترتیب بیرون آوردم و یکی یکی؛

تمام یادداشت ها و دست نوشته هایم را پاره کردم 

حتی تمام یادداشت هایی که حاصلِ سال ها مطالعه و تحقیق بود

بعضی از نوشته های تحقیقاتی ام آنقدر قدیمی بود ؛

که به بیش از ده سال پیش برمی گشت. همه را در سکوت پاره کردم و دور ریختم.

بعد گوشی ام را روشن کردم و آهنگِ جدیدِ " صبر و قرارم " فریدون آسرایی را گذاشتم..

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
حورا

چرا آخه؟! اميدوارم بعدها پشيمون نشي [نگران]