هنوز هم جذاب هستی

دلم می خواست 

می رفتم طرۀ موهایش را

از روی پیشانی اش کنار می زدم و

بعد آرام دست به سپیدیِ ته ریشش می کشیدم و می گفتم:

ــ عزیز من.. ؛

با اینکه موهات داره سفید میشه، هنوز جذابی. | م.ب

/ 1 نظر / 3 بازدید
حورا

حتما كلي ذوق ميكرد از شنيدنش