آی حالِ خوبِ قلبِ من

وقتی صبح زود به طلوع خورشید از پنجرۀ اتاقم در آن تاریکی خیره شدم؛

عمیق ترین حس دنیا را داشتم و آن لحظه تو چقدر تپنده در قلبم می کوبیدی

آی عشق..! آی حالِ خوبِ قلبِ من.. تو که باشی همۀ غم ها را زمین می زنم!! | م.ب

 

/ 0 نظر / 3 بازدید