چراغ قوه تو شکم گربه!

بعد از ظهر داشتم برای پسرم کتاب علمی می خواندم و او هم با علاقه گوش می کرد.

پرسیدم:می دونی چرا گربه ها توی شب هم می تونند ببینند؟

گفت:چون چراغ قوه قورت داده رفته تو شکمش!اونوقت هر وقت چشاشو باز می کنه

روشن میشه همه جا رو می بینه!تعجب

خدای من آنقدر خندیدم که نگو..!قهقهه

/ 4 نظر / 3 بازدید
زهرا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] وای چه خلاقیت و خیال پردازی ای...[ماچ] عزیزم.. خیلی باحال بود.. [ماچ] آخر شبی روحم شاد شد[خنده]

زهرا

دیگه باید برم بخوابم چون این بچه زود بیدل ر می شه.. شب خوش [بغل]

گل همیشه بهار

این کوچولو ها گاهی انقدر قلمبه سلمبه حرف میزنن که آدم شاخ در میاره[خنده]

ممنوه که به وبم سر زدی و نظر دادی بازم سر بزن ونظر بده