زیباتر شده ام

در آینه خیره می شوم.این روزها زیبایی ام را پر رنگ تر می بینم.نمی فهمم.

هنوز همان آدم گذشته ام پس چرا احساس می کنم زیباتر شده ام.

بوسه ای بر هر دو چشمانم می زند و می گوید:

ــ فدای این چشما برم که دل منو می بره!هنوزم عروس خودمی.

در سکوت آرام لبخندی می زنم . در دلم می گویم خدایا شکرت.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا

خوش به حالت[لبخند][چشمک] عکس خیلی قشنگه..