ایز دیگه چیه؟؟!

تلویزیون داشت سریال متشکرم را نشان می داد

من هم همان طور که آشپزی می کردم حواسم به سریال هم بود

پسرم اولین بار بود آن را می دید و برایش جذاب بود. یک دفعه گفت:

ــ مامان چرا اون پیرمرد، اینجوری می کنه؟

ــ پسرم اون پدربزرگش هست مریضه 

سکوت کرد و چشمش به تلویزیون بود. ادامه دادم:

ــ آلزایمر داره. میدونی آلزایمر یعنی فراموشی

یعنی مثلا اگه از خونه بره بیرون دیگه یادش نمیاد چطور برگرده. گم میشه.

می دانستم وقتی نه حرفم را تایید می کند نه انکار، یعنی حواسش به حرفم هست

اما وروجک آنقدر غرور دارد که سکوت می کند به روی خودش نمی آورد. 

ــ مامان؟ مردم چرا هی سر دکتر داد می زنند؟

ــ چون اون دختر بچه ایدز داره. ترسیدند اونا هم بگیرند.

ــ ایز؟ ایز دیگه چیه؟؟

ــ نه ایدز! ایدز یه بیماری، که از طریق خون آلوده منتقل میشه و مسری هست

اون دختره کوچیک بوده توی بیمارستان این دکتره بهش اشتباهی خون آلوده میزنه 

و ایدز می گیره. اینا هم چون بچه هاشون باهاش بازی می کنند ترسیدند که

ازش ویروس ایدز رو گرفته باشند برای همین میخوان اون و مادرش رو بندازند بیرون.

 

فرصت خوبی بود به طور کلی مفهوم ایدز را برای پسرم توضیح دادم.

جایی خوانده بودم در این سنِ کم، نیاز نیست برای بچه ها از جزییات بگوییم. گفت:

ــ مامان! آخرش اون دختر بچه از ایدز می میره؟

ــ نمی دونم یادم نیست. اون زمان سریال رو تا آخر ندیدم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
حورا

سريال نگاه كردن فراموشم شده ديگه [چشمک] اين سريال را 2-3 قسمت ديده بودم، اون قديما!