نباید لب به قهوه می زدم

هیچ حسی به اندازۀ سردرگمی، کلافه کننده نیست حوصله نداشتم برای چای کتری بگذارم از طرفی سخت گرسنه ام بود؛ همان طور که موسیقی گوش می کردم و یادداشت هایم را می نوشتم، قلبم شروع کرد؛ درد گرفت و تپش قلب گرفتم. به خاطر قهوه است ای خدا نباید می خوردم وقتی دیدم چای ندارم به نسکافه راضی شدم. چند هفته ای بود به خاطر قلبم لب به قهوه نمی زدم  

/ 0 نظر / 4 بازدید