نذار از زندگی نا امید بشم

خدایا در تکانه های دل 

که قلبم از نا امیدی و بی پناهی می لرزد،

چنان کنارم باش که امیدم را به زندگی از دست ندهم.

خدا من جز تو کسی را ندارم قسم به این بغض و اشک بی یادِ تو می میرم. | م.ب

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیدهانی

چقدر این متن زیبا و دلنشین بود؛ خدایا یقینم لحظه‌افزون کن که تو در همه حال با منی و آنی نیست که در رحمت تو نباشم؛ چشمانم را بینا کن تا تو را ببینم و گوش‌هایم را شنوا تا صدایت را بشنوم و از این همه رنج بی‌خبری نجات یابم...