زودتر ازین ها باید پاره می کردم

به یادداشت هایم خیره می شوم 

سطرهایی از برگه ها را چند تا در میان رد می کنم و می خوانمش

از وسط دو نیم کرده همه را پاره پاره می کنم روی میزم پرت می کنم

کلافه سرم را بین دستانم می گیرم و به میز تکیه می دهم 

دلم چای می خواهد که تنها کنار پنجره بنشینم بنوشم به هیچ چیز فکر نکنم.

اما حوصلۀ کتری گذاشتن و دم کردن چای را ندارم بیرون هوا ابری و گرفته است

از صبح چند بار دلم می خواست بروم کیک تازه ای بپزم تا حال و هوایم عوض شود اما..

/ 5 نظر / 4 بازدید

[لبخند] یادم رفت اسمموپاک کنم

رفرش کردم دیدمش خانوم [گاوچران] چی شده مگه برام تعریف کن هر وقت تونستی البته اگه اشکال نداره ... کاشکی میتونستیم حرص نخخوریم ودنیا رو زیاد جدی نگیریم .

کار پر درآمد چی بود دیگه [خرخون] آها تو اون پیام گفتم دوست دارم کاری کن که درامد داشته باشه ،همین مثلا کلاس بذارم یا چیزی دزست کنم بفروشم نمیدونم از این جور کارا...تو دوست نداری ؟[لبخند]

سریال پاستا رو از شبکه ی نمایش نمبینی ؟ من این سریالو دوست دالم..[لبخند]

خواهش میکنم ..باشه عزیزم ..در پناه خدا [قلب]