همه کاره!!

به پسرم گفتم:وروجک من دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟

گفت:همه کاره!!تعجب

گفتم:همه کاره؟؟؟یعنی مثلاً چی؟!

گفت:خلبانِ پلیسِ تعمیرکار ِ دکتر ِ راننده همه چیتعجبخنده

گفتم:الهی قربونت برم که عین خودمی!دوست داری همه چی بلد باشی!ماچ

/ 0 نظر / 5 بازدید