ایرانسل دلت خوشه ها!

چقدر مسخره است

توی این حال و هوای سوت و کور

صدای پیامک گوشی بلند شود،بازش کنم و حالم گرفته شود!

راست می گویند در این زمانه ایرانسل شده وفادارترین دوست!

حداقل روزی یکی دو بار صدای زنگ پیامک گوشی ات را بلند می کند.

و من هم همیشه بی اعتنا نخوانده پاک می کنم.

/ 4 نظر / 3 بازدید
گل همیشه بهار

دردش وقتی بیشتر میشه وقتی ببینی همراه اول اولین کسیه که تولدتو تبریک گفته[گل]

هاناااااا

اوووووووووووف این ایزاااانسل درد بدیه لا مصب

زهرا

این چه دردیه همه مبتلان؟![متفکر]

زهرا

آره منظورم همون بود.. انگار مرض واگیر داره.. [متفکر]