بمیرانم خلاصم کن

صدایم را نمی فهمد کسی از پشت این دیوار

بمیرانم خلاصـــــــم کن و یا که راحـتم بگذار...

خلاصم کن..!!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا

اینجا 7؛8 خط نصیحتت کردم .. همش پرید[خنده] معلوم بود دوباره داشتم زیاد حرف می زدم[خجالت]

زهرا

همه ی اینا رو می دونم.. چیزی برای گفتن ندارم.. چون خودمم یه زنم و احساستو می فهمم.. دوست دارم[گل]