پرتره ای از تنهایی..

با دست خطی از خودنویس روی کاغذی خط دار ساده نوشته بود:

می توانستم

پرتره ات را دو هزار بار نقاشی کنم

از هر طرف

و رنگ نگاهت را با هر دیوار خانه ات هماهنگ کنم

می توانستم تکرارت کنم آن قدر در شعر

که مرا کنار بزنند این جماعت

و راه بیفتند

تا تو را پیدا کنند...


/ 2 نظر / 4 بازدید
زهرا

مراقب خودتو دلت باش... حدودا 2ماهی نیستم..