از زندگی ات لذت ببر

مخاطب عزیز دوست داری با من چند خطی از کتاب میچ آلبوم را بخوانی؟

به نام " سه شنبه ها با موری "

موری دوباره گفت:

ــ همه می دانند که روزی می میرند،اما کسی این را باور نمیکند.

اگر باور می کردیم رفتارمان را تغییر می دادیم.

گفتم:

ــ به عبارت دیگر دربارۀ مرگ خودمان را فریب می دهیم.

ــ بله. اما راه بهتری هم وجود دارد. راه بهترش این است که بدانی روزی می میری

و برای این مردن آماده باشی.

این گونه بهتر می توانی تا روزی که زنده هستی درگیر زندگی باشی.

/ 0 نظر / 5 بازدید