بهترین هدیه برام بود

دیروز صبح با هدیه ای عالی لبریز آرامش شده بودم.

این روز یعنی دوم شهریور در خاطرات عمرم درخشان ثبت خواهد شد.

اما امروز از ظهر نگرانی دست از سرم برنمی دارد.می دانم این نگرانی بی جهت نیست..

حتماً چیزی شده.خدایا مرا از نگرانی  در آور.

قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا وز که خبر آوردی...؟

" قاصدک از صبح گرد بام و در او بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست تو را! "

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
زهرا

سلام خوبی؟[لبخند]

زهرا

سرم شلوغه... فعلا[ماچ]