اصلا همسرِ شما یه چیز دیگه است.

در سکوت از پنجرۀ تاکسی به بیرون خیره شده بودم

وقتی خیلی خسته ام فقط دلم می خواهد کسی سکوتم را بر هم نزند.

اما راننده با هیجان زیادی داشت ماجرایی را برای پدرم تعریف می کرد بعد

مسیرِ صحبتش عوض شد و یک دفعه از آینه ماشین به من نگاه کرد و گفت:

ــ من همسرِ شما رو خیلی دوست دارم! واقعا خیلی خیلی دوستش دارم.

از حرفش تعجب کردم اما لبخند زدم و موقوانه گفتم:

ــ خیلی ممنونم.. شما لطف دارید..

ــ واقعا میگم. اصلا همسرِ شما یه چیز دیگه است. واقعا دوستش دارم.

راستش از حرفِ این مرد خنده ام گرفته بود که اینطور با هیجان حرف می زد.

ــ متشکرم..

سکوت کردم دوباره از پنجرۀ تاکسی به خیابانها خیره شدم 

توی دلم گفتم مردم چقدر همسرم را دوست دارند. خوش به حالِ او.

/ 1 نظر / 2 بازدید
حورا

خيلي خوبه [چشمک] ولي گاهي آدمها از دور خيلي دوست داشتني تر هستند، از نزديك كمتر. البته منظورم به همسر شما نيست اصلا.