آن دختر پر شر و شور هم کز کرده

گاهی آنقدر دل شکسته می شوم که

حتی آن دخترِ پر شر و شور درونم نمی تواند کمکم کند که شاد شوم

این چند روز بیشتر اوقاتم بغضی پر باران را با خودم این طرف و آن طرف می برم.

خیلی دلم گرفته.. آهنگِ دلنشینِ " شهزاده رویای من " شکیلا را گذاشته ام و

با همنوایی صدایش ترانه را حزین و آرام می خوانم و می خوانم شاید آرام گیرم.. یا الله.

/ 0 نظر / 4 بازدید