ماه عسل در پاریس گوش می کنم و ..

بعد از گپ زدن و کمی گفت و خند با پدر و مادرم، برایشان چای می آورم

در سکوت چایم را می نوشم و به نقطه ای بی هدف خیره شدم. مادرم می گوید:

ــ کجایی! تو فکر رفتی!

ــ نه. سرم گیج میره

به آشپزخانه ام می روم و به آن همه ظرف نشُسته زل می زنم ؛

گوشی ام را برمی دارم و هندزفری را به گوشم می زنم کتاب صوتی می گذارم

صدایش را به اندازه ای می گذارم که صدای حرف زدن ها را بشنوم و لازم شده جواب دهم

سینک را پر از آب گرم می کنم و ظرف ها را داخلش سرازیر می کنم 

کتاب صوتیِ رمان عاشقانۀ " ماه عسل در پاریس " نوشتۀ جوجو مویز را می گذارم.

ظرف ها را کف می زنم و در سکوت می شویم و قسمت دومِ رُمان را گوش می کنم..

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
حورا

امان از ظرف شستن. خيلي حوصله ميخواد. چه جالب كه هم ميتوني كتاب گوش بدي و هم صحبت هاي افراد حاضر را [چشمک] آمدن پدر و مادر به منزل فرزند حس و حال خوبي دارد [گل]

حورا

من ميتونم چند تا كار را همزمان انجام بدم، مثلا هم آشپزي كنم هم تلويزيون ببينم هم مراقب كارهاي پسرم باشم هم با تلفن حرف بزنم. ولي نميتونم به دو تا چيز مختلف گوش بدم و روي هر دوشون تمركز داشته باشم [نیشخند] كتاب صوتي تمركز زيادي ميخواد به نظر من [نیشخند]