سفر روس

دیروز مستند جالبی تماشا می کردم به نام سفر روس.

راویِ برنامه به روسیه سفر کرده بود با خواندن صفحات کتابِ

سفر روس نوشتۀ جلال آل احمد،به مکان هایی که جلال اشاره کرده بود می رفت.

همیشه مستند زندگی مردم جهان برایم جذابیت دارد.و البته مستند جاهای بکر ایران.

هفتۀ پیش هم مستند جالب تورنادو را دیدم!ولی به آخر فیلم مستند رسیدم.

البته گردبادِ تورنادو !نه آن جنگندۀ هوایی معروف به همین نام!!

بامزه است گفتم تورنادو یاد اسب زورو افتادم!پسرم امروز کارتونش را نگاه می کرد.

نمی دانستم جلال آل احمد کتابی به نام سفر روس دارد.ایده جالبی بود!

اما یک قسمت از این فیلم مستند برایم عجیب و جالب بود.راوی به موزه ای رفت،

که یکی از موزه های جنگ مسکو بود . و پرچم قرمزی در آنجا بود با نوشتۀ :

" یا مهدی ادرکنی " 

خیلی تعجب کردم ! راوی گفت چون پرچم سرخ بوده به اشتباه با عنوان

نمادِ حزب کمونیست که پرچم سرخ است،در آن قسمت موزه مسکو گذاشتند!

نکتۀ دیگر؛

راوی به چه راحتی از آثار موزه ها و اماکن باستانی روسیه عکس می گرفت در حالی که

اینجا خیلی سخت می گیرند.و من چه افسوس می خورم که نمی توانم عکس بگیرم.

/ 0 نظر / 4 بازدید