منو دیوونه نکن!

از دست این آدم های آزار دهنده به کجا باید فرار کرد؟

به کدام کوچه گریز زد و از همه چیز راحت شد؟

کجا..؟کجا..؟

مرا دیوانه نکن!بگذار آرام بمانم..!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

خب من نمی دونم کجا باید فرار کرد![متفکر] خودم که جایی رو ندارم.. اهان[تعجب] فکر کنم پناه می برم به یخچال[خجالت]