و سقط شد

امشب داشتم کار می کردم که سرم گیج رفت و

به عقب پرت شدم توی اتاق زمین خوردم. تنها بودم.

 

آرامم اما از درد نمی توانم بخوابم قرص هم اثر نکرد

امشب خیلی سرد تر از شب های گذشته شده؛

از پنجره، سوز می آید و نسیم خنکی به پایم می خورد.

الان دلم یک قدم زدن طولانی می خواهد خنده دار است آن هم الان!؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
حورا

عنوان پست؟! الان خوبي؟؟؟؟ مراقب سلامتي ات باش [نگران]