ای کاش بودی

دارم از دست این بی انصافی ها دیوانه می شوم!

کلافه ام کرده اند!خسته ام از این دنیا!

ای کاش بودی..ای کاش با من حرف می زدی..

/ 3 نظر / 3 بازدید
زهرا

چیه...؟؟؟؟؟؟!! ای بابا[منتظر]

زهرا

مراقب خودتو دلت باش...

زهرا

خوبم ممنون.. غصه ی آدما منو دیوونه می کنه دلم می خواد حال دل همه خوب باشه..