خودت که توی قلبمی می بینی

خدایا وقت هایی که تنها برای خودم زندگی می کنم حالم خیلی بهتره

خدا یه ساعت پیش خیلی ازت دلگیر بودم دیدی که چقدر گریه کردم

دیدی که چنان گریه ام گرفت که دلِ سنگ به درد میومد

اما باشه خدا باهات آشتی می کنم قهر نبودم که آشتی اما دلگیر بودم

آروم شدم بیا خدا بغلم کن منم روی ماه ات رو می بوسم که کنارمی خدا..؟

هیچی خدا فقط دلم خواست صدات کنم.. باز که داره گریه ام می گیره

میرم برای خودم یه چای درست می کنم بعد

یه استکان کوچیک می ریزم میرم کنارم پنجره اشکام رو پاک می کنم چای می خورم

خدا نذار بازم اشکام بیاد دل شکسته ام خودت که توی قلبمی می بینی

خدا خسته ام جمجمه ام داره منفجر میشه انگار بذار این اشک ها تموم شه

نمی تونم هر چی بیشتر برات می نویسم بغض های بیشتری می شکنه..

دلم نمی خواد کسی تنهایی ام رو برهم بزنه.. همین طور خوبه.. همین طور آروم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید