هی م.ب! خدا رو چه دیدی! شاید یه روزی..

دلم می خواست از آرزویم بگویم اما رویم نشد 

هنوز هم این آرزوی من در سکوت به خواب رفته است تا کِی شود بیدار شود

هر بار که یادم می افتد و به این رویایِ زیبایم فکر می کنم دلم می گیرد..

کاش آنقدر پول داشتم که بتوانم به این آرزویم برسم. به خودم می گویم:

ــ هی م.ب! خدا رو چه دیدی! شاید واقعا یه روز این کار رو کردی!

بعد دوباره دلم می گیرد اما از فکر کردن بهش لبخند می زنم.. 

می دانم اگر آرزویم را اطرافیانم بشنوند مسخره ام کرده خواهند خندید جز یک نفر.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید

مطمئن باش اگه بهش ایمان داشته باشی آرزو ت رو میگم حتما بهش میرسی قانون جذب رو فراموش نکن

حورا

پول! آخ از پول.... اگر مشكلات مالي نبود خيلي از آرزوها جامه عمل مي پوشيد.... من هم يك ليست آرزو داشتم كه گمش كرده بودم. چند وقت پيش پيداش كردم و ديدم كه به چندتاشون رسيده ام. و فهميدم چقدر زود يادم مي رود كه چيزي كه الان دارم روزي آرزويم بوده. البته آرزوهايم واقع بينانه بود، نه بلندپروازانه. ولي به خودم نهيب زدم كه قدر داشته هايم را بدانم. بايد يك ليست جديد از آرزوهايم بنويسم. چيزهايي كه قبلا آروزيم بوده شايد امروز ديگر آرزويم نباشد...