لبخند ژکوند

برایم مسخره بود تا شب در مهمانی به همه لبخند ژکوند زدم

که یعنی آره حالم خوب است!

بازیگر خوبی شده ام!چه حس خوبی است که می توانی دیگران را خوشحال کنی.

راستی!این آدمیان چه به خواب رفته اند که لبخندهای پر نقاب مرا باور می کنند!

/ 6 نظر / 3 بازدید
گل همیشه بهار

و از همه بدتر این است که برای کسی لبخند بزنی که اصلا دوسش نداری

زهرا

واقعا نمی دونم بگم آفرین به تو یا یه چیز دیگه بگم.............

زهرا

نمی دونم...[ناراحت] نمی دونم از رفتار تو عصبانی شدم یا اونایی که براشون لبخند زدی!

زهرا

راستی! اگه حس خوبیه پس چرا گفتی برام مسخره بود! دیدی حق دارم عصبانی بشم[لبخند][راک]

زهرا

آخه تظاهر همیشه منو نابود میکنه .. واسه همین وقتی خودمو میذارم جای تو حالم بد میشه[ناراحت][لبخند]

زهرا

خب من به اندازه ی تو مهربون و با گذشت نیستم.. [گل]