خوش به حال اونا که عرفه خوندند

ازین که نتوانستم دعای عرفه را درک کنم حالم گرفته شد

آدم ها از من خیلی بهترند که خدا بیشتر دوستشان دارد 

خدا.. خدا می دونی منم دوستت دارم با وجود تمامِ کاستی ها و بدهایی که دارم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید